خانه درباره ما

شرکت دی جی ارز در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به علاقمندان در حوزه ارز دیجیتال راه اندازی شد.

همانگونه که همه امروزه شاهد هستیم رفته رفته، رنگ و اثر پولهای کاغذی از زندگی مردم فراموش شده و شاید تا چند سال دیگر، اسکناس ها را فقط بتوان در کلکسیون های مجموعه داران مشاهده کرد.

از طرف دیگر آشنایی مردم با اعتبار داخل کارت های عابر بانک، باعث شده تا مردم بتوانند اعتبار های مجازی و غیر حقیقی را راحت تر از همیشه درک کنند و به آن اعتماد کنند. متاسفانه در بسیاری کشورها از جمله ایران، به خاطر مشکلاتی که رخ می دهد روز به روز از ارزش ریال کاسته می شود و به صورت دائم پولی که در اختیار دارید (چه اعتباری و چه اسکناس و سکه) از ارزش کمتری برخوردار خواهند بود. این به خاطر عوارض چاپ اسکناس ها و تولید ریالهایی است که بانکها تولید می کنند و ایجاد تورم می کنند.

در این وضعیت پولهایی ظهور کرده اند که نه تنها تورم ندارند بلکه به خاطر محدود بودن و غیر قابل تولید بودن آنها تورم ندارند. حتی بیسیار از کارشناسان معتقدند که چون رفته رفته تعداد این پولها کمتر می شود و تقاضا بیشتر می شود رضد صعودی ارزش ارزهای دیجیتال روز به روز تا ابد افزایش پیدا خواهد کرد.

با این تفاسیر نیاز به شرکت هایی مورد اعتماد که بتوانند در این زمینه به مردم هم آموزش دهند و خدمات ارائه کنند بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. ناربیت ضمن ارائه خدمات مالی، آموزشهای لازم را در زمینه ارزهای دیجیتال به مشتریان و مراجعه کنندگان خود به صورت رایگان ارائه می دهد.